Standardvilkaar

Sidste opdatering: November 25, 2022

Standardvilkår

 

Følgende er gældende ved mindre andet er angivet i selve aftalen.

Betaling.
Alle priser er inkl. moms, materialer og kørsel. Faktura fremsendes en gang hver måned, med betalingsfrist på 4 dage netto. Alle priser er ekskl. parkering.

Brug af betalingsservice (PBS) og Mobilepay er gratis.

Bor du i København eller et andet tilsvarende område hvor der skal betales parkering, så er det vigtigt at huske at prisen for parkering ikke er inklusiv i prisen for rengøringen, og at prisen for parkering vil blive pålagt separat. Bor du i København K eller V. Så skal du være opmærksom på at der på rengøringstiden der gives, er afsat 15 minutter til at finde parkering, medmindre du har privat parkering, vi må bruge.

Tilfredshedsgaranti.
Klager skal være Rengøringsfirmaet i hænde indenfor 12 timer på tb@retb.dk med billeder, og skal give os mulighed for at rette op eller besigtige opgaven indenfor 48 timer, for evt. godtgørelse.

SMS-service.
Vores SMS-service, hvor Rengøringsfirmaet giver kunden mulighed for at modtage en SMS om, hvad tid Rengøringsfirmaet kommer dagen efter, er altid plus/minus en time. Man kan ikke ændre tiden, da SMS kun er information og giver ikke mulighed for at ændre. Hvis man ønsker en ændring, koster det 120,00 kroner, da det kræver en del planlægningsarbejde. Denne SMS-service er gratis.

Ændringer i vilkår og aftaler.
Ændringerne skal varsle mindst 30 dage før evt. ændringer træder i kraft.

Helligdage.
Der udføres ikke privatrengøring på helligdage og juleaftensdag, samt mellem jul og nytår. (nytårsdag inklusiv) Rengøringen vil følge sin normale plan og skubbes ikke.
(omhandler ikke erhvervskunder)

Prisregulering.
Priser kan ændres med to (2) måneds forudgående varsel.
Reguleringen udgør altid minimum 2% (to procent) pro anno (med oprunding til nærmeste hele krone). Regulering sker hvert år den 1. juli.

Aflysning/Opsigelse.
Skal ske dagen før, senest klokken 12:00 på mail til tb@retb.dk Ved aflysninger/opsigelse/ændringer senere end dette vil der blive faktureret 120,00 kroner. Ved aflysning/opsigelse/ændringer senere end klokken 08:00 samme dag, den planlagte rengøring skal laves, vil der blive opkrævet fuld pris. Aflysning/opsigelse kan ikke sendes på SMS, da vi ikke kan garantere, at de når at blive læst, da vores SMS sendes via computer og derfor ikke modtages. Ved aflysning mere end 3 måneder vil aftalen blive set som opsagt, og evt. opstartsrengøring vil blive faktureret. Der kan være undtagelser.

Tilbud opstartsrengøring.
Private kunder.
Ved udnyttelse af opstartstilbud om hovedrengøring vil dette blive faktureret, hvis kunden opsiger aftalen, inden der er udført 13 rengøringer. Det samme gælder, hvis kunden bliver opsagt af os pga. misligholdelse af kontrakten eller uoverensstemmelser.

Erhvervskunder og offentlige kunder.
Ved udnyttelse af opstartstilbud om hovedrengøring vil dette blive faktureret, hvis kunden opsiger aftalen, inden for 12 måneder. Det samme gælder, hvis kunden bliver opsagt af os pga. misligholdelse af kontrakten eller uoverensstemmelser.

Nøgler.
Rengøringsfirmaet erstatter bortkomne nøgler, men ikke omlægning af låsesystemer. Vi benytter kodesystem, så hver nøgle er unik og umulig at knytte til bopæl. Læs punkt nøglebokse.

Nøgleboks.
Alle private rengøringskunder der bor i hus eller rækkehus skal have en nøgleboks sat op, eller ligge nøglen et aftalt sted. Du kan også vælge at blive hjemme.

Der er følgende muligheder vedr. nøgleboksen.
Modtagelse og opsætning
Vi sender en til dig gratis. Som du selv sætter op, og herefter sender os et billede af placering og kode. Vi sætter den op for dig til 360,00 kroner.
Nedtagning og forsendelse
Du kan gratis vælge selv at tage den og sende den til os. Vi betaler forsendelsen.
Du kan også beholde den for 200,00 kroner.

Forsikring.
Rengøringsfirmaet har alle lovpligtige forsikringer, og alle medarbejdere er desuden forsikrede. Vores forsikringsselskab er Tryg forsikring. Evt. skader sket pga. rengøringsfirmaets service skal altid meldes til eget forsikringsskab også.

Reklamation.
Info / reklamation vedr. skader skal sendes på mail til tb@retb.dk med billeder samt forklaringindenfor 3 hverdage.
​ Ændret fra Info / reklamation vedr. skader skal sendes på mail til tb@retb.dk med billeder samt forklaring. Pr. 1/10-2022

Samlet for næstkommende klausuler er at hvis Rengøringsfirmaet ved evt. uheld kommer til at lave skade på en af de følgende ting, og Rengøringsfirmaet ikke har fået fortalt af kunden har dette i sit hjem erstattes emnet ikke.

Betonbordplader og Betongulve m.v.
PH-lamper og Vilhelm Lauritzen lamper.
Vandhaner i børstet stål, kobber, messing og lign.

Hvis der fra kundens side er ønske om at Rengøringsfirmaet rengør en af disse emner, frasiger Rengøringsfirmaet ansvaret herom.

Privatlivspolitik og oplysning om cookies. Kan findes på www.retb.dk